Z książką profesor Zofii Kielan-Jaworowskiej pt. „W poszukiwaniu wczesnych ssaków. Ssaki ery dinozaurów” zetknąłem się po raz pierwszy mniej więcej dwa lata temu. Jeszcze przed tym, zanim ukazało się jej pierwsze, anglojęzyczne wydanie („In pursuit of early mammals„, Indiana University Press). Pani profesor powierzyła mi zadanie przełożenia jej z języka angielskiego na polski. Dzisiaj, dotarło do mnie polskie wydanie tej książki, które niebawem ukaże się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.

w poszukiwaniu ssakówJest to książka tyleż o ewolucji ssaków, co i o historii badań nad kopalnymi przedstawicielami tej grupy. Historia pisana z pierwszej ręki, przez badaczkę, która przez kilka dziesięcioleci była głównym graczem w tej dziedzinie. Historia, która powinna być inspiracją dla kolejnych pokoleń badaczy – nie tylko z tej dyscypliny.

Warto poznać wczesną historię ssaków – wszak to część naszego dziedzictwa, bez której nie zrozumiemy w pełni naszego gatunku i naszych relacji z innymi zwierzętami.

Warto poznać historię badań kopalnych ssaków. Nie jako suchy raport, choćby z najbardziej prestiżowego periodyku, ale jako opowieść, której akcja toczy się w mongolskiej jurcie gdzieś na Pustyni Gobi, w laboratoriach paryskiego Muzeum Historii Naturalnej, w prywatnych mieszkaniach badaczy a nawet w chińskim więzieniu. Nauka opisana w tej książce jest ludzka i pełna pasji. Z kart „W poszukiwaniu wczesnych ssaków” płynie również ważna lekcja: sukces i postęp w badaniach możliwy był tylko dzięki współpracy i, co chyba najważniejsze, olbrzymiej, wzajemnej życzliwości i szacunku tych badaczy. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza dzisiaj.

Dla mnie współpraca z panią profesor podczas prac nad przekładem była  fantastyczną przygodą i wspaniałą lekcją. Mam nadzieję, że jej lektura dostarczy czytelnikom nie mniejszej radości.

Reklamy