Tagi

, , ,

Temat uboju rytualnego był wielokrotnie poruszany w mediach i blogosferze. W związku z próbami jego dalszej legalizacji w Polsce przedstawiam stanowisko Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w tej kwestii.

Stanowisko Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

w sprawie zmian w prawie mających dopuścić możliwość uboju bez wcześniejszego ogłuszania zwierząt

 Podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego dnia 20 grudnia 2012 roku zreferowany został problem możliwej legalizacji uboju rytualnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Po dyskusji i omówieniu wyników badań dotyczących skali tego zjawiska w Polsce i na świecie oraz badań określających poziom stresu i cierpienia zwierząt uśmiercanych bez wcześniejszego pozbawienia ich świadomości 31 członków Rady w głosowaniu jawnym opowiedziało się przeciwko takim zmianom prawa, które umożliwiałoby przeprowadzanie uboju bez wcześniejszego ogłuszenia zwierzęcia.

Jako biolodzy, świadomi mechanizmów funkcjonowania i złożoności organizmów stanowczo protestujemy przeciwko akceptacji przez polskie prawodawstwo praktyk niosących ze sobą niepotrzebne i nieuzasadnione cierpienie zwierząt. Sposób prowadzenia uboju zwierząt bez wcześniejszego pozbawienia ich świadomości, zwłaszcza zaś praktykę uboju rytualnego, uważamy za barbarzyński a jego dopuszczenie na terenie RP za nielicujące z aspiracjami nowoczesnego państwa XXI wieku.

Stanowisko członków Rady Wydziału poparł również zatrudniony w Instytucie Biologii Eksperymentalnej na Wydziale Nauk Biologicznych prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas.

Wrocław, dnia 02.01.2013 r.