7 listopada 2012 r. zakończyła się pierwsza edycja konkursu przyrodniczego Quarry Life Award. Jego głownym celem jest promowanie ochrony bioróżnorodności na terenach kopalń surowców mineralnych koncernu HeidelbergCement. W konkursie wzięło udział ponad 300 projektów z 18 krajów. O tym konkursie i naszych studentach pisałem już wcześniej. Tym razem jednak decydujący głos nie należał do Internautów. Profesjonalne Jury wskazało najlepszy projekt z Polski!

YES! YES! YES!

No. 1 w Polsce to projekt Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego za projekt Kompleksowa inwentaryzacja fauny i flory terenu Kopalni Surowców Mineralnych „Szczytniki” jako podstawa przygotowania wytycznych do rekultywacji przyjaznej środowisku.  Nasi studenci otrzymali w nagrodę czek na 5 000 euro! (więcej informacji tu)

Na kolejnych stopniach podium znaleźli się studenci z Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Opolskiego, za projekt Wspomaganie rozwoju biocenozy murawy kserotermicznej Festuco-Brometea w ramach rekultywacji obszaru poeksploatacyjnego Górażdże Cement SA HeidelbergCement Group oraz dr hab. Adam Stebel ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiego) za projekt Mszaki Bryophyta jako indykatory wartości przyrodniczych na obszarach pozyskiwania surowców mineralnych – przykładowe studium z kopalni wapienia „Górażdże” .

W głosowaniu Internautów znaleźli się w pierwszej piątce w konkursie międzynarodowym. „Profesjonalne” rozstrzygnięcie na tym etapie współzawodnictwa będzie miało miejsce w połowie grudnia tego roku.

Gratuluję i trzymam kciuki!

p.s. Yes! 😀

Reklamy