„Nie próbuj posługiwać się autorytetem tam, gdzie wystarczy rozsądek.” – François-Marie Arouet de Voltaire

Reklamy