Z dużą przyjemnością i satysfakcją (i z małym opóźnieniem…) pochwalę się (a bardziej moją studentkę) małym sukcesem.

Moja magistrantka, Pani Edyta Turniak zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI. Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników „From Biotechnology to Environment Protection – Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists”, która miała miejsce na Uniwersytecie Zielonogórskim w dniach 17-20 listopada 2011r. Edyta bada niektóre aspekty ewolucji dymorfizmu płciowego u gadów łuskonośnych i część wyników swojej pracy prezentowała na konferencji.

Moje gratulacje! Tak trzymać!