W organizację Środowych Spotkań z Przyrodą jestem zaangażowany od trzech lat. Wcześniej „kręciłem się” na ich orbicie, zwykle jako słuchacz, czasami również jako prelegent. W tym roku, późno jak nigdy, ale nareszcie udało się nam (tj. mnie i Łukaszowi Iwaniukowi z XII LO we Wrocławiu) dopiąć ostatnie sprawy i możemy ogłosić harmonogram tegorocznych wykładów.

Środowe Spotkania z Przyrodą będą, już chyba tradycyjnie, gościć w Instytucie Zoologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Sienkiewicza 21. Odbywać się będą w… środy o godzinie 18, w Dużej Sali Wykładowej. Wykłady trwają zwykle około 45 minut wraz z 10-20 minutową dyskusją (zależnie od potrzeb). Tradycyjnie, autor najciekawszego pytania (wybrany przez prelegenta) otrzymuje drobną nagrodę.

30. XI. 2011 – Jak ryby, którymi jesteśmy, zaczęły słyszeć. – dr Bartosz Borczyk, Instytut Zoologiczny UWr
7. XII. 2011 – Kryzys ochrony fauny Azji południowo-wschodniej – Radosław Ratajszczak, Miejski Ogród Zoologiczny we Wrocławiu
14. XII. 2011 – Neandertalczyk z Polskim paszportem. Kto mieszkał w jaskini
Stajnia? – dr Paweł Dąbrowski, Katedra Antropologii UWr
11. I. 2012 – Stary niedźwiedź mocno śpi… O czym śni? – mgr Agnieszka Sergiel, Instytut Zoologiczny UWr
18. I. 2012 – Jak pająki bronią się przed wrogami? – prof. Wanda Wesołowska, Instytut Zoologiczny UWr

Dla uzupełnienia, kilka informacji:
Środowe Spotkania z Przyrodą adresowane są głównie do młodzieży i osób nie będących z wykształcenia biologami. W związku z tym, wykłady mają formę popularną i w miarę możliwości prelegenci „czyszczą” swoje wystąpienia ze zbyt technicznego, naukowego żargonu.
Udział w Spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny (dotyczy to również prelegentów i organizatorów – działamy non-profit). Na wykłady serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane daną tematyką osoby.
Na koniec kilka zastrzeżeń, wynikających z doświadczeń z lat poprzednich:

Osoby niepełnoletnie przychodzą pod opieką kogoś dorosłego (np. nauczyciela). Jeśli jednak jest problem ze zorganizowaniem takiego opiekuna, to prosimy o kontakt (borczyk(at)biol.uni.wroc.pl).

Nie podpisujemy żadnych notatek ani zaświadczeń, potwierdzających obecność ucznia na wykładzie. Niestety, część nauczycieli ma w zwyczaju przeganiać swoich podopiecznych na Spotkania, na zasadzie „jak będziesz tam chodził, to podniosę ci ocenę”. Na podpisywanie takich zaświadczeń nie mamy czasu, a na audytorium wolimy widzieć osoby faktycznie zainteresowane treścią wykładu, a nie przymuszane zachętą do takiej formy podnoszenia ocen.

Organizatorami Środowych Spotkań z Przyrodą są Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu oraz Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. A personalnie, za cały rozgardiasz odpowiadają Łukasz Iwaniuk i Bartosz Borczyk.

Reklamy